Eerste bijeenkomst
1/1

Eerste bijeenkomst

Observatie: van alle instellingen in het Nieuwe Westen zijn afgevaardigden aanwezig op de eerste bijeenkomst.

Huis van de wijk

In het Nieuwe Westen van Rotterdam zijn veel instellingen en buurtinitiatieven. Opvallend veel zelfs. De gebiedscommissie van Delfshaven heeft laten onderzoeken of er een manier is om plekken en instellingen te laten samenwerken. In Middelland bestaat al zo’n samenwerkingsverband in de vorm van Huize Middelland als Huis van de Wijk. Bram Dingemanse, Marieke Hillen en Yvette Prinsen zijn dat onderzoek gestart. Hun eerste stap was om mij als tekenaar in te schakelen. Beeld helpt om processen zichtbaar te maken. Verbinden door te verbeelden.

Samen met Karel ben ik afgelopen winter opgetrokken in een onderzoek. Het was een ontdekking hoe de kritisch nieuwsgierige, geïnteresseerde, lichtelijk afstandelijke en observerende blik van Karel en de tekeningen die hij maakte, hebben bijgedragen aan het verloop van dit onderzoek. Samen met Yvette Prinsen en Bram Dingemanse begeleidden wij een introspectief onderzoek van bewonersinitiatieven en plekken voor ontmoeting in het Nieuwe Westen (Rotterdam West). Wat zijn deze plekken samen, is de som meer dan de optelling der delen en wat kan een netwerk van deze plekken betekenen in de wijk? Het onderzoek was een gevolg van een eerder proces dat wij hadden doorlopen in de wijk Middelland, eveneens in Rotterdam West. De tekeningen van Karel waren soms deel van de verslaglegging van het proces, maar veel vaker verbeelden zij het netwerk met haar kwali- en kwantiteiten. Deze tekeningen gaven inzicht en boden daarmee de basis voor verder onderzoek door middel van plenaire gesprekken en groepsinterviews. Door de kritische bijdrage van Karel is het onderzoek "In Het Nieuwe Westen" geen droge herhaling geworden van het proces dat we al een keer hadden doorlopen, maar een heel eigen spannende ontdekkingstocht.

Marieke Hillen

Ander werk uit dit project